Máy phân tích mạng

Máy phân tích mạng được sử dụng rất nhiều để đo đạc các thiết bị sóng microwave, đặc biệt là ở lĩnh vực truyền hình truyền thanh, sóng viễn thông di động… Máy phân tích mạng được thiết kế tối ưu cùng các tính năng như quét nhanh (fast sweep time), bù tần số (frequency offset) và miền thời gian (time domain) đạt hiệu quả cao hơn trong các ngành sản xuấ ra các thành phần thụ động, phòng nghiên cứu RF hoặc sử dụng trong các trường đại học...