LM Guide - Bushing

LM Guide - Bushing. Con trượt, thanh trượt CPC, bạc trượt LMT, LMK, LMH, LM với nhiều kích thước. Công ty TNHH Công nghệ Hans Vina.