Bộ điều khiển SCR

Bộ điều khiển SCR: là các thiết bị điều khiển dùng Thysistor hay còn được gọi là bộ điều khiển công suất Thyristor. Chúng được dùng để điều khiển công suất điện trở 1 hoặc 3 pha nhằm tăng hoặc giảm công suất đốt nóng của điện trở theo tín hiệu truyền tính.