Cho thuê thiết bị đo lường - Tự động hóa

Dịch vu cho thuê thiết bị đo lường – Tự động hóa

Khi nào nên thuê đo lường và thiết bị tự động hóa? Nếu bạn sử dụng thiết bị tự động hóa hay đo lường vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành, đào tạo hay làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp trong một thời gian ngắn và không thường xuyên thì việc mua […]