Quạt thổi Ion

Quạt thổi Ion/Blower. Công ty TNHH Công nghệ Hans Vina chuyên cung cấp thiết bị ESD: máy kiểm tra tĩnh điện, quạt thổi ion của Doostec, Sunje Hitek, Dr.SchneiderPC