Thiết bị bơm keo

Thiết bị bơm keo: Là các thiết bị hỗ trợ thay thế 1 phần hay toàn bộ quá trình phun keo, tra keo lên bề mặt sản phẩm bo mạch, phụ kiện cần keo khác, ...