Xi lanh compact

Xi lanh khí nén compact là dòng xi lanh vuông kích thước vừa phải, gọn nhẹ thích hợp trong chế tạo máy tự động, Jig điện. Gồm các dòng CQ2 series, ACQ series, SDA series, MCJA series, MCJQ series, MCJU series, MCJI series, ...